Uvjeti i pravila korištenja posebne ponude za nove poduzetnike

Uvjeti i pravila korištenja posebne ponude za nove poduzetnike

1. Kvalifikacijski zahtjevi za poduzetnike:

a. Osnivač i/ili direktor poslovnog subjekta ne smije imati prethodno poduzetničko iskustvo.

b. Prvi poslovni subjekt kojeg osnivač/direktor otvara mora biti trenutni i jedini poslovni subjekt u njegovom/njenom vlasništvu ili suvlasništvu.

2. Isključivost uprave:

a. Osnivač i/ili direktor ne smije obnašati ulogu osnivača, člana uprave i/ili direktora u drugim društvima.

3. Povijest u javnim registrima:

a. Osnivač i/ili direktor ne smije imati zabilješke, negativnu ili bilokakvu povijest u javnim trgovačkim i poslovnim registrima.

4. Starina poslovnog subjekta:

a. Poslovni subjekt ne smije biti stariji od 60 dana od dana registracije.

5. Poticaji za samozapošljavanje:

a. Korisnici poticaja za samozapošljavanje financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Europske Unije ostvaruju besplatnu uslugu tijekom prva tri mjeseca suradnje.

b. Besplatna suradnja se može produžiti na dodatne mjesece, pod uvjetom da se na reviziji poslovanja na kraju trećeg mjeseca utvrdi da je to stvarno potrebno.

Dodatne Napomene:

a. Davatelj usluga zadržava pravo provjere ispunjavanja uvjeta i odbijanja suradnje ako se utvrdi bilo koje odstupanje od postavljenih kriterija.

b. Davatelj usluga zadržava pravo izmjene uvjeta uz prethodno obavještenje korisnicima.

c. Svaki slučaj kršenja pravila može rezultirati prekidom suradnje.

Ovi uvjeti i pravila su sastavni dio ugovora o obavljanju računovodstvenih i drugih usluga te također ugovora o zaštiti osobnih podataka između davatelja usluga i korisnika, te njihovo nepoštivanje može rezultirati ograničenjem ili prekidom pružanja usluga.

Ovi uvjeti i pravila stupaju na snagu od dana objave na web-stranicama društva GADŽE&CO.

KONTAKT
ured: Ulica Davora Zbiljskog 8,
10 000 Zagreb, Hrvatska
+385 99 1623 242
info@gadze.eu
sjedište: Hercegovačka ulica 8,
32 281, Retkovci, Općina Ivankovo, Hrvatska

Logo design by vectortwins on Freepik.com

GADŽE&CO. © 2023 Sva prava pridržana.

Skip to content