POLITIKA PRIVATNOSTI

 

1.      Općenite informacije

 

GADŽE&CO. („Društvo“ ili „Voditelj obrade“) s poštovanjem prema privatnosti pojedinaca, predano štiti osobne podatke prikupljene i obrađene u okviru svoje poslovne djelatnosti. Važnost sigurnosti Vaših osobnih podataka ističemo, obvezujući se pridržavati zahtjeva Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se stavlja izvan snage Direktiva 95/46/EZ, te svih primjenjivih zakona.

 

Ova Politika privatnosti pruža ključne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka tijekom našeg poslovanja, posebice o:

 

 •      Identitetu i kontakt podacima Voditelja obrade podataka
 •      Kontakt podacima službenika za zaštitu podataka
 •      Kategorijama pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo
 •      Kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo
 •      Svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka
 •      Primateljima Vaših osobnih podataka i njihovom prijenosu
 •      Razdoblju tijekom kojeg će se Vaši osobni podaci čuvati
 •      Zaštitnim mjerama
 •      Vašim pravima i načinu njihova ostvarivanja.       

 

Politika privatnosti stupa na snagu 1. prosinca 2023. godine i obuhvaća obradu osobnih podataka u okviru našeg poslovanja, uključujući Vaše korištenje naše web stranice https://www.gadze-co.hr/ („Stranica“), kao i naših profila na društvenim mrežama:

 

 

 

2.      Voditelj obrade osobnih podataka i kontakt informacije:

 

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je tvrtka GADŽE&CO., registrirana kao obrt za računovodstvo, kriptovalute i usluge, sa sjedištem na adresi Hercegovačka ulica 8, HR-32282 Retkovci. Kontaktirati nas možete putem mobitela na broj: +385 99 1623 242

 

Radi transparentnosti i potpune usklađenosti s propisima o zaštiti podataka, imenovali smo službenika za zaštitu podataka, kojemu se možete obratiti u vezi s pitanjima, primjedbama, prigovorima, zahtjevima ili drugim komentarima u vezi s obradom Vaših osobnih podataka. Službenik za zaštitu podataka dostupan je putem e-pošte na adresi: info@gadze.eu

 

 

Za brz i učinkovit kontakt, također možete koristiti naš obrazac za kontakt, dostupan na sljedećem linku: Link na obrazac

 

 

3.      Kategorije obrađenih osobnih podataka:

 

Voditelj obrade posvećuje pažnju obradi osobnih podataka sljedećih kategorija pojedinaca:

 

 1.      Kandidati za zapošljavanje: Obradom podataka kandidata za zapošljavanje nastojimo provesti transparentan i učinkovit proces odabira kvalificiranih pojedinaca za naš tim.
 2.      Poslovni partneri: Osiguravamo tretman visoke razine povjerenja i sigurnosti u obradi osobnih podataka naših poslovnih partnera, čime gradimo održive poslovne odnose.
 3.      Posjetitelji stranica: Osiguravamo sigurnost i privatnost podataka posjetitelja naših online platformi, pružajući optimalno iskustvo korisnicima koji koriste naše Stranice.

 

Kroz preciznu obradu podataka, težimo zadovoljavanju potreba svake od navedenih kategorija pojedinaca, pridržavajući se najviših standarda privatnosti i sigurnosti.

 

 

A red winged bull with wings Description automatically generated

4.      Kategorizacija i razlozi obrade osobnih podataka

 

U okviru naše redovne poslovne djelatnosti, posvećujemo se održavanju svojih i partnerskih poslovnih knjiga; obradi svojih i partnerskih poreznih obrazaca i obaveza; financijskom, statističkom i grupnom izvještavanju za svoje i partnerske potrebe; poslovnom menadžment i ostalom savjetovanju svojim klijentima; prevoditeljskim uslugama s engleskog na hrvatski i obrnuto, te drugim sličnim ili direktno povezanim uslugama.

 

U skladu s našim redovnim poslovanjem, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke prema kategorijama pojedinaca i svrhama obrade kako slijedi:

 

1.      Kandidati za zapošljavanje

 

Prilikom prijave na posao u našem Društvu, prikupljamo Vaše osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa, podaci iz životopisa poput obrazovanja, stručne spreme, prethodnih zaposlenja, vještina, specifičnih znanja itd.), broj telefona, adresa, Skype ime, URL profila na društvenim mrežama (LinkedIn, Facebook, Github, StackOverflow, AngelList, Xing, GooglePlus, Twitter ili drugi odobreni URL) radi procjene Vaše kvalifikacije za radno mjesto. Ova obrada temelji se na našem legitimnom interesu za zapošljavanjem kvalificiranog osobljA red winged bull with wings Description automatically generateda.

 

Ako postanete odabrani kandidat i prihvatite ponudu za zaposlenje, pravna osnova za obradu podataka bit će poduzimanje potrebnih radnji prije sklapanja ugovora o radu. Vaša suradnja u davanju osobnih podataka je dobrovoljna, no nedostatak tih informacija može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u selekcijskom postupku.

 

2.      Poslovni partneri

 

S obzirom na zaštitu privatnosti naših kupaca, dobavljača i poslovnih partnera, razlikujemo dvije ključne kategorije poslovnih partnera: (a) pravne osobe, posebice trgovačka društva, gdje obrađujemo osobne podatke zaposlenih pojedinaca, i (b) fizičke osobe, poput obrtnika ili samostalnih djelatnika, gdje osim podataka o radnicima, obrađujemo i osobne podatke samih poslovnih partnera.

 

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke u skladu s važećim pravnim propisima iz područja trgovačkog prava, računovodstva, poreznog prava i drugih relevantnih ugovora. To uključuje identifikacijske podatke, podatke o radnom mjestu, financijske podatke te podatke za pristup našim poslovnim prostorima i sustavima. Ova obrada provodi se u svrhu ocjene, izbora poslovnih partnera, sklapanja i izvršenja ugovora, razvoja proizvoda/usluga, upravljanja odnosima, marketinških aktivnosti, sukladnosti sa zakonom i drugih poslovnih procesa.

 

3.      Posjetitelji stranice:

 
 • Newsletter: Prilikom prijave na newsletter, posjetitelj daje osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa) za svrhu primanja informacija o promocijama, novostima i proizvodima/uslugama. Privolu je moguće povući u bilo kojem trenutku.
 • Upiti: Prilikom podnošenja upita putem Stranice, posjetitelj pruža osobne podatke (ime, prezime, broj mobilnog telefona, e-mail adresa, poruka/upit, naziv trgovačkog društva) u svrhu izrade ponude i/ili odgovora na upit.
 • Neizravno Prikupljanje Podataka: Podaci se prikupljaju putem kolačića i Google Analyticsa radi praćenja korisničkog ponašanja na web stranici.

 

Vaša suradnja u davanju ovih podataka smatra se dobrovoljnom, osim u slučajevima gdje su podaci obvezni sukladno zakonu. Osjetljivi podaci poput fotografija i video snimki obrađuju se samo kad je nužno za određene svrhe, uključujući:

 

 • zaštite imovine GADŽE&CO., poslovnih partnera te drugih pojedinaca, za pristup našoj lokaciji i u druge sigurnosne svrhe
 • utvrđivanje i provjeru identiteta pojedinaca za svrhe suradnje i KYC regulative
 • za provjeru i dokazivanje stavova koje je GADŽE&CO. izrazio u komunikaciji s pojedincima (npr. kada pojedinci sudjeluju u videokonferencijama koje se snimaju).

 

Ako se obrada podataka planira u druge svrhe, bit ćete obaviješteni. Obrada većine podataka obvezna je sukladno pravnim propisima, a odbijanje pružanja tih informacija može rezultirati nemogućnošću uspostave ili održavanja poslovnog odnosa. Izuzeci od obvezne obrade bit će jasno istaknuti, i suradnja u takvim situacijama bit će dobrovoljna.

 

A red winged bull with wings Description automatically generated

5.      Načela obrade osobnih podataka

 

Naš pristup obradi osobnih podataka temelji se na strogim načelima zakonitosti, poštene prakse i transparentnosti. Osiguravamo da svaka obrada osobnih podataka koju provodimo ima čvrst pravni temelj, te da se odvija u skladu s relevantnim zakonodavnim propisima.

 

U samom procesu obrade, koristimo primarno automatizirane procese aplikativne obrade, dok se, gdje god to nije tehnički izvedivo, primjenjuje ručna obrada osobnih podataka. GADŽE&CO. preuzima odgovornost za sve faze procesiranja prikupljenih podataka.

 

Obrada i manipulacija podacima nužni su za pružanje ugovornih usluga i ostvarivanje legitimnih ciljeva obrade. Sve aktivnosti u vezi s obradom podataka usmjerene su isključivo prema izvršenju ranije navedenih svrha.

Važno je napomenuti da GADŽE&CO. ne provodi opsežne obrade posebnih kategorija osobnih podataka, niti se bavi sustavnim ili opsežnim procjenama osobnih aspekata putem automatizirane obrade ili izrade profila (profiliranja). Nadalje, ne prakticiramo sustavno pA red winged bull with wings Description automatically generatedraćenje javno dostupnih područja.

 

Ovaj pristup osigurava da Vaši osobni podaci budu obrađeni na transparentan, etičan i pravno utemeljen način, u skladu s visokim standardima privatnosti i sigurnosti.

 

 

6.      Razdoblje pohrane Vaših podataka

 

Kao voditelji obrade, pristup osobnim podacima pristupamo s najvišom razinom pažnje i sigurnosti, te se obvezujemo na zaštitu prava svih ispitanika u skladu sa zakonskim normama i zahtjevima ispitanika. U svrhu definiranja jasnih rokova zadržavanja, usklađujemo se s važećim zakonodavstvom, a sve osobne podatke ćemo ukloniti nakon prestanka ugovornog odnosa ili sukladno primjenjivim propisima.

 

U bilo kojem trenutku, kao voditelji obrade, imate pravo zatražiti informacije o Vašim osobnim podacima koje obrađujemo, te možete podnijeti zahtjev za izmjenom ili ažuriranjem tih podataka. S obzirom na osjetljivost podataka, prije pružanja pristupa, za svaki zahtjev ćemo utvrditi identitet podnositelja zahtjeva kako bismo osigurali legitimnost i opravdanost samog zahtjeva. Ako, iz bilo kojeg zakonski opravdanog razloga, ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu, pružit ćemo Vam obavijest o razlozima za takvu odluku.

 

Prema kategorijama ispitanika, GADŽE&CO. čuva osobne podatke u sljedećim vremenskim okvirima:

 

 • Kandidati za zapošljavanje: godinu dana od završetka natječaja ili 24 mjeseca od datuma prijave putem otvorenih molbi, u cilju smanjenja budućih troškova u slučaju ponovne prijave.
 • Poslovni partneri: Podaci o kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima obrađuju se i čuvaju tijekom trajanja ugovornog poslovnog odnosa sukladno zakonima. Po isteku ugovornih i zakonskih obveza, osobni podaci bit će anonimizirani ili u potpunosti obrisani.
 • Posjetitelji stranice: Razdoblje čuvanja podataka izjednačeno je s trajanjem Vaše privole. Vaše podatke čuvamo dok ne zatražite brisanje ili povučete privolu. Podaci prikupljeni putem kolačića pohranjuju se u skladu s postavkama Vašeg internet preglednika na Vašem uređaju (mobitelu, računalu).

 

 

7. Kolačići

 

Prilikom korištenja ili posjeta našoj web stranici, poslužitelj automatski pohranjuje određene informacije putem kolačića (engl. cookies) na računalu ili mobilnom uređaju posjetitelja. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica, a koje internetski preglednik pohranjuje na disk posjetiteljevog uređaja u obliku male tekstualne datoteke. Njihova svrha je prepoznavanje posjetitelja tijekom pojedine sesije, a automatski se brišu nakon njezinog završetka. Bitno je napomenuti da kolačići nisu namijenjeni pokretanju programa ili unošenju virusa na posjetiteljevo računalo.

 

Naši poslužitelji koriste privremene kolačiće (engl. session based cookie) koji se postavljaju na računalo posjetitelja samo tijekom trajanja posjete našim stranicama. Ovi kolačići poboljšavaju učinkovitost korištenja stranica, a automatski istječu kada posjetitelj zatvori svoj preglednik.

 

Važno je napomenuti da u kolačićima ne pohranjujemo informacije poput telefonskih brojeva, računa ili detalja plaćanja, korisničkih imena ili bilo kakvih osobnih podataka posjetitelja. Također, GADŽE&CO. ne prikuplja informacije o korištenju računala ili pregledavanju drugih internetskih stranica od strane posjetitelja putem kolačića. Budući da je kolačić smješten na računalu posjetitelja, GADŽE&CO. nije u mogućnosti pristupiti njemu ako posjetitelj pristupi našoj stranici s drugog računala.

 

Privremeni kolačići standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje posjetitelju omogućuju autorizirani pristup privatnim poslužiteljima nakon identifikacije. Ovaj pristup uvjetovan je tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga koristi naša web stranica pod domenama gadže-co.hr i gadze.eu kako bi osigurala ispravno funkcioniranje u preA red winged bull with wings Description automatically generatedgledniku.

 

Posjetitelj ima mogućnost prihvaćanja ili odbijanja kolačića putem postavki internetskog preglednika. Ako posjetitelj odbije kolačiće, određeni dijelovi ili funkcionalnosti naših stranica možda neće pravilno funkcionirati na njegovom računalu ili mobilnom uređaju. Preporučujemo korištenje kolačića kako bi se osiguralo optimalno iskustvo prilikom posjete našim stranicama.

 

 

8. Tko ima pristup Vašim osobnim podacima?

 

Pristup Vašim osobnim podacima imat će samo ovlašteno osoblje koje treba pristupiti tim podacima kako bi obavljalo svoje radne zadatke, uz nužnost ostvarivanja svrha navedenih u ovoj Politici privatnosti. Poslovni kontaktni podaci naših poslovnih partnera, poput imena, prezimena, naziva radnog mjesta, telefonskog broja, adrese poslovnog mjesta i poslovne adrese e-pošte, bit će dostupni našim zaposlenicima isključivo u svrhu internih komunikacijskih potreba.

 

Također, kako bismo ostvarili navedene svrhe, možda će biti potrebna razmjena osobnih podataka s trećim stranama. Te treće strane uključuju:

 

 • Naše poslovne partnere s kojima komuniciramo u okviru izvršenja međusobnih poslovnih odnosa, poput poslovnih banaka, izvršitelja obrade (npr., knjigovodstveni servisi, porezni ili pravni savjetnici, revizori, marketinške agencije koje angažiramo za određene promidžbene aktivnosti) te pružatelje usluga obuke i osposobljavanja.
 • U slučaju statusnih promjena, treće osobe koje žele stjecati ili već posjeduju udjele u GADŽE&CO. mogu dobiti ili prenijeti osobne podatke pojedinaca u vezi s takvim promjenama.
 • Nadležna tijela u skladu s važećim pravnim propisima, kao što su porezna uprava, inspekcije i slična tijela.

U svim slučajevima, od pružatelja usluga i stručnih savjetniA red winged bull with wings Description automatically generatedka koji obrađuju osobne podatke u naše ime tražimo
primjenu odgovarajućih mjera zaštite povjerljivosti i sigurnosti osobnih podataka.

KONTAKT
ured: Ulica Davora Zbiljskog 8,
10 000 Zagreb, Hrvatska
+385 99 1623 242
info@gadze.eu
sjedište: Hercegovačka ulica 8,
32 281, Retkovci, Općina Ivankovo, Hrvatska

Logo design by vectortwins on Freepik.com

GADŽE&CO. © 2023 Sva prava pridržana.

Skip to content